Man tror att den första stadsplanen för Sundsvall gjordes av Olof Bure år 1642, även om vissa hävdar att det var redan 1623.

Det var då en kombination av ett enkelt oregelbundet rutnätsparti i västra delen av staden och längs med Selångersån. Huvudgatan motsvarar de västra delarna av det som är Storgatan idag. Det stora torget förlade man till det som är Åkroken idag.
Sundsvall gick från fiskarsamhälle till att bli en sågmetropol. Under de inledande decennierna efter att staden grundats så fanns bara ett tiotal hushåll i staden. De som bodde där var fiskare eller borgare.


Staden flyttades

Drottning Kristina beslutade redan 1648 att man skulle flytta staden en kilometer österut och det är på den platsen som stenstaden ligger idag. Anledningen var för att staden skulle få en bättre hamn.

Nicodemus Tessin d.ä. Fick då i uppdrag att rita en ny stadsplan med ett rätvinkligt rutmönster. Den nya kyrkan uppföres i trä och placerades då där stadshuset ligger idag. Precis som stora delar av övriga Norrlandskusten så drabbades även Sundsvall av rysshärjningarna. 1721 plundrade och brände ryssarna staden och efter sig lämnades endast ruiner, det var Sundsvalls första stora  brand.

Selånger

Den svenska försvarsstyrkan på runt 300 man (från Jämtlands kavallerikompani och borgare från Sundsvallstrakten) besegrades av den över 7.000 man starka ryska styrkan vid Selånger. Det var för övrigt det stora nordiska krigets allra sista strid.

Staden byggdes upp igen på precis samma plats men drabbades åter av en ny stadsbrand 1803. Dock kunde Sundsvall växa sig stark under 1800-talet tack vare sågverksindustrin. I slutet  av 1800-talet var Sundsvallstrakten världens mest sågverkstätaste område. Det gjorde även Sundsvall till en av landets rikaste städer på den tiden.

Modern historia

Sundsvall -Torpshammars Järnväg blev byggt av Sundsvalls Järnvägsaktiebolag och invigningen var 1877. 1881 fick den anslutning till Norra stambanan i Ånge. Dessutom så utökades Ostkustbanan med sträckan Gävle-Härnösand via Sundsvall år 1927.

Linderbergs metallfabrik grundades 1756 och blev Sundsvalls Verkstäder 1904. Företaget blev då en viktig arbetsgivare i staden. De blev senare uppköpta av Emhart Glass, USA.

Staden har dock aldrig varit någon stor garnisonsstad jämfört med andra svenska orter med ungefär samma antal invånare och storlek.

Den enda anknytningen till det militära under 1900-talet var ett luftvärnsbatteri från Karlsborg som omorganiserades i Sundsvall. Dock blev dess historia bara 42 år gammal sedan den avvecklades i juni 1980 enligt försvarsbeslutet tre år tidigare.

Svenska telefoner

När det som då hette Televerket byggde det svenska nätverket för telefoni så blev Sundsvall en av huvudstäderna för detta, tillsammans med Stockholm, Malmö och Göteborg. 1926 fick Sundsvall en automatisk telefonstation, det var den första i Sverige som samordnare.

Televerket, som senare blev Telia, startade en filial i Nacksta industriområde i Sundsvall 1949, där man tillverkade telefoner i stor omfattning fram till nedläggningen 1989.

Mellan 2007 och 2016 så använde Sundsvall varumärket “Norrlands huvudstad” men det blev stora ifrågasättande om det från bland annat Umeå och Gävle.

År 2017 röstade Föreningen Arkitektuppropret fram Sundsvall som Sveriges vackraste stad.