1879 utbröt en stor strejk i Sundsvalls sågverksdistrikt. Det var en av landets första och mest omfattande i hela landet under 1800-talet. När strejken bröt ut hade Sundsvall runt 9.000 invånare. Staden, precis som de närliggande sågverkssamhällena Njurunda, Skön och Alnö landskommuner växte väldigt snabbt tack vare trävaruindustrins genombrott. I Sundsvalls sågverksdistrikt fanns totalt 23…