Man tror att den första stadsplanen för Sundsvall gjordes av Olof Bure år 1642, även om vissa hävdar att det var redan 1623. Det var då en kombination av ett enkelt oregelbundet rutnätsparti i västra delen av staden och längs med Selångersån. Huvudgatan motsvarar de västra delarna av det som är Storgatan idag. Det stora…