Staden Sundsvall var en av de sex städer längs norrlandskusten som grundades mellan åren 1620 och 1622. Ännu fler fanns på Finlands sida av Bottenhavet. Det sågs som en konsekvens av en resa som riksrådet Johan Skytte gjorde runt Bottenhavet år 1619. Sundvall var, precis som sjöfartsstaden Härnösand som anlades 40 år tidigare, ett led…