Sundsvall är Norrlands tredje största tätort och det har alltid varit en slags kamp mellan Sundsvall och Umeå om vilken stad som är Norrlands huvudstad. Sundsvall är den enda staden som finns i Medelpad. Sett till invånarantalet så ligger Sundsvall på 21:a plats över städer i Sverige, staden är den största i Västernorrland och alltså…