Månad: maj 2019

Den stora sågverksstrejken

1879 utbröt en stor strejk i Sundsvalls sågverksdistrikt. Det var en av landets första och mest omfattande i hela landet under 1800-talet. När strejken bröt ut hade Sundsvall runt 9.000 invånare. Staden, precis som de närliggande sågverkssamhällena Njurunda, Skön och Alnö landskommuner växte väldigt snabbt tack vare trävaruindustrins genombrott. I Sundsvalls sågverksdistrikt fanns totalt 23…


Sundsvalls historia del 3

Man tror att den första stadsplanen för Sundsvall gjordes av Olof Bure år 1642, även om vissa hävdar att det var redan 1623. Det var då en kombination av ett enkelt oregelbundet rutnätsparti i västra delen av staden och längs med Selångersån. Huvudgatan motsvarar de västra delarna av det som är Storgatan idag. Det stora…


© 2020